خواب

امروز فهمیدم قابلیت این را دارم که روزهای زیادی را پیوسته بخوابم.

این سفر را خیلی زیاد نیاز داشتم. که گوشی ام خاموش باشد. که کار نداشته باشم. طولانی هم باشد این بی کاری.

از سفر ده روزه مان پنج روز مانده. و روزگار انگاری سرنوشت جدیدی رقم زده برایمان...

پذیراییم

راستی یادم نیست شش هفت سال پیش همین قدر خواب را دوست داشتم؟ اگر کسی یادش میاید راهنماییم کند لطفاً!

/ 1 نظر / 41 بازدید
پوریا

تبریکـــــــــــــــــــــــــــــــــ :)