از یاد نمی‌برند

بعضی آدم‌ها از یادت نمی‌برند...

حتی اگر چند سال باشد ندیده باشندت. بعد از چند بار هم یکهو چنان امیدی می‌دهند بهت که از هزار جرقه بهتر است.

الآن من امید دارم...

تا این ساعت و همین دقیقه، تصمیم گرفته‌ام بروم جلو. تصمیم گرفته‌ام حداقل تکلیفم را با خودم مشخص کنم. تصمیم گرفته‌ام تصمیم بگیرم.

پیشاپیش ممنون آن‌هایی هستم که امید می‌دهند و به جلو هُلم می‌دهند...

/ 2 نظر / 9 بازدید
دل ارام

سلام عزیزم وب قشنگی داری به منم سر بزن

LIKE