درد

درد دارم! این دفعه جسمی‌ه.

دارم سعی می‌کنم تا دو سه روز دیگه که معلوم می‌شه از چیه این درد و شکم به یقین تبدیل بشه بهش فکر نکنم!

تا چه پیش آید باز...

/ 0 نظر / 47 بازدید