حضور

حضور ذهن؟ نه ندارم.

غیاب ذهن اما زیاد دارم. 

آنقدر که این ذهن پر است از صدا و نوا و تصویر و خیال و آرزو و قصد و خیلی چیزهای دیگر، تا دست کنم و یکی را که دنبالش می‌گردم پیدا کنم، کلی طول می‌کشد!

/ 0 نظر / 7 بازدید