عطش سیری‌ناپذیر

عطشی دارم برا خواندن و دیدن که نه سیری دارد، نه تمامی و نه اشباع.
حس می‌کنم تا ته عمرم هم تلاش کنم همهٔ آن چیزهایی که باید بخواتم و ببینم و بنویسم تمام نمی‌شوند. عطش خوشایندی‌ست ولی. آمیخته با شور و شوق و هیجان دانستن.
علی‌الحساب بیش باد!
/ 0 نظر / 49 بازدید