آدم تغییر نیستم. حداقل تغییرهای بزرگ را نیستم!

اگر بودم هنوز با آی دی دوازده سال پیشم چت نمی کردم. هنوز توی وبلاگ ده سال پیشم نمی نوشتم. با هزار تا هنوز دیگر که حوصله ی نوشتنشان را ندارم!

/ 0 نظر / 7 بازدید