مهلت!

حالم؟

حال آدمی است که امتحان های ترم آخرش نزدیک اند و استادش که خیلی هم رویش حساب می کرده گفته برای تحویل پروژه اش دیر هم شده...

و او حتی شروع هم نکرده پروژه را و امید داشته بتواند مهلت بگیرد تا یکی دو هفته بعد از امتحان ها برسد به پروژه...

تقریباَ گریه ام گرفته!

/ 0 نظر / 58 بازدید