تفاوت می‌کند!

آری غمگینم...خداحافظی دردناک است.

مادر را بغل می‌کنم.

سریع از بغلش می‌آیم بیرون و سوار ماشین می‌شوم.

بغضم را محکم فرو می‌دهم.

غصه می‌خورم که کاش با پدر هم همین‌طور خداحافظی کرده بودم و بی خداحافظی نرفته بود.

کاش الآن بود.

آن وقت موقع خداحافظی با او هم سریع از بغلش بیرون می‌آمدم و بغضم را فرو می‌خوردم و سوار ماشین می‌شدم و دور می‌شدم.

تنها فرقش این بود که امید داشتم هفته‌ی دیگر با شوق و امید دوباره ببینمش...

/ 1 نظر / 11 بازدید
شیدا

بعضی لحظه ها هستند که نمی خواهی باور کنی اتفاقی که قرار است بعدش بیافتد.بعضی وقتها بهتر است که آدم با همین حسرتها یک جوری کنار بیاید.