آدم هایی که از چشم هایمان، می فهمند!

ادبیاتم همیشه خوب بود و چند سال پخصوص هم سوگلی معلم ادبیات هایم بودم. سال اول راهنمایی معلم ادبیاتی داشتیم که من هم خیلی دوستش داشتم. همیشه می گفت جوابهایم را پیش از آنکه از دهانم درآیند، از چشم هایم می گیرد. و من همیشه شگفت زده ی سخن گفتن چشم ها بودم.

هنوز هم گاهی چشم هایم با آدم ها حرف می زنند

هنوز هم من زبان چشم ها را بلد نیستم

/ 0 نظر / 11 بازدید