مستمع

گفته بودم می خواستم بنویسم چقدر دلم سکوت می خواهد و سکون؟ گفته بودم اصلاً چقدر وقت است که می خواهم بنویسم؟ نه نگفته بودم... مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد انگاری. اینطور می گویند البته

/ 0 نظر / 51 بازدید