صورت!

خیلی حس بدی ست که آرام آرام جزئیات صورتش دارد یادت می رود. عکسش را باید نگاه کنی تا بیاد بیاوری

/ 0 نظر / 8 بازدید