ضعیفم!

در مقابل کسانی که دوستشان دارم خیلی ضعیفم. چه فامیل باشند و چه دوست. کافی‌ست کم‌محلی کنند یا کمی حرفمان شود باهم، آنقدر حالم بد می‌شود و آنقدر قلبم تند تند می‌زند که خودم به خودم بد و بیراه نثار می‌کنم...

کاش کمی قوی شوم!

/ 0 نظر / 7 بازدید