دل شکسته‌ام...

دل آدم‌هایی که تا به حال شکسته‌ام را نمی‌توانم به دست بیاورم. خیلی‌هایشان را هم شاید نشناسم یا ندانم دلشان را شکسته‌ام...

کاش بفهمم. کاش ندانسته اگر شکسته‌ام، بهم بفهمانند. و ببخشندم...

/ 1 نظر / 7 بازدید

.