هرگز

بعضی حرف ها را باید در دلت مدفون کنی.بعد چند وقت یک بار هم رویشان خاک بریزی که مبادا بیرون بزنند.هرگز به زبان نیاورشان! هرگز!

/ 0 نظر / 43 بازدید