ببار!بی امان ببار!

روزهایی که نمی شود تشخیص داد ابرها چه شکلی دارند، همان روزهایی ست که تشخیص دادن خیلی چیزهای دیگر هم مشکل تر از روزهای دیگر است. دل به کار دادن هم مشکل می شود. سر کلاس نشستن... خلاصه خیلی چیزها مشکل می شود...اما شعف آورترین کار این است که روی چمن ها دراز بکشی و فقط آسمان را ببینی.خوبی اش این است که ابرها انقدر در هم  فشرده و سیاهند که وقتت با تشخیص دادن شکلشان تلف نمی شود...اگر دوستی هم داشته باشی که نزدیک خانه شان پارکی باشد پر از تپه و روی تپه ها پر از چمن، و روی چمن ها پر از قاصدک، با هم می روید آنجا،بعد از قاصدک ها، یکی را برای او از زمین جدا می کنی و یکی را برای خودت...و بعد زیر باران و روی چمن ها با فراغ بال می نشینید و فقط حرف می زنید...

(این عکس عاطفه همان جاست!)

امسال سال خوبی می شود...از باران و برف بهاری اش معلوم است...

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
عادل

من هم با شما موافقم كه امسال سال خوبي خواهد شد و اميدوارم كه چنين شود... اما براي روي چمن نشستن بايد اونقدر وارسته باشي كه از خير سبز شدن لباسهات بگذري ....

حمیدستان

آسمان اگر بغض دلت دامنه دار است ببار ! .. .. اینجا عجیب شد برایم / با IE نشان نمی دهد / ولیکن FireFox / آری ! پست های قبل را هم دیدم / اشکال احیانا از پست آخرتان است ..