عید!

شاید عید باید بهانه ای باشد برای حرف زدنم. اما نیست. حسرت و دلتنگی روز سال تحویلم را پر می کند مثل سه سال گذشته. روزی مفصل خواهم گفت حال این دلتنگی را!

/ 0 نظر / 8 بازدید