دیگر نه

دیگر دلم گواهی بد نمی دهد.خیلی هم حالش خوب است!

فقط کمی حس می کند مسئولیتش بیشتر شده است!!!نیشخند

/ 9 نظر / 8 بازدید
عادل

و این گواهی خوبی است .. که مسئولیت نشانی از رشد است.

چه قد دلت گواه به گواه می شه!!![تعجب]

زهرا

چه قددلت گواه به گواه می شه!!!!!!!!!![تعجب]

زهرا

چه قددلت گواه به گواه می شه!!!!!!!!!![تعجب]

ناطق

سلام خیلی وقته که بهتون متاسفانه نتونستم سر بزنم خوشحالم که دلتون گواهی بد نمی ده سعی کنید از لحظاتتون لذت ببرید و شاد باشید به موقعیت من برسید شاید حسرت خیلی چیزها رو بخورید موفق باشید. [گل]

مصطفی کیا

دل من حالش بده اصلا بلد نیست بگیره ولی خیلی تنگ می شه گاهی می ترسم بمیره